POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI, POSLOVANJA IN POLITIKA ZASEBNOSTI

PREDMET

Predmet tega pravnega obvestila je spletna stran, ki se nahaja na spletnem naslovu: https://katarina.dezman.org/, vključno z njenimi sestavnimi deli (v nadaljevanju: spletna stran). Spletna stran je last ustanovitelja Katarina Dežman s.p. 

 
SPLOŠNO

Z vstopom na spletno stran uporabnik, obiskovalec (v nadaljevanju: uporabnik) potrjuje, da je seznanjen s tem pravnim obvestilom, pravili uporabe spletne strani in varovanjem osebnih podatkov, da jih v celoti razume, z njimi soglaša in se zaveda obveznosti in posledic, ki iz njih izhajajo.

 
AVTORSKE PRAVICE

Vsebina spletnih strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane. Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila in slike, so v izključni lasti ustanovitelja, ki je imetnik avtorskih pravic vseh besedil, slik, zvočnih posnetkov in drugih gradiv na spletni strani, razen če ni navedeno drugače.

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani.

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani, brez predhodnega pisnega soglasja avtorja, ni dovoljeno, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Uporabnik se zavezuje, da informacij pridobljenih na spletni strani ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma ustanoviteljem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja ustanovitelja.
 
OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ustanovitelj se zavezuje, da bo skrbel za točnost in pravilnost informacij objavljenih na spletni strani, vendar ustanovitelj, niti pravne ali fizične osebe, ki so vključene v izdelavo in vzdrževanje spletne strani ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, zaradi uporabe, nezmožnosti uporabe, nedelovanja spletne strani ali drugih višjih sil.

Ustanovitelj si pridržuje pravico kadarkoli, brez predhodnega obvestila, spremeniti spletno stran.

POGOJI POSLOVANJA

Naročanje strank poteka preko prijavnega obrazca. Termin srečanja je potrjen po plačilu storitve s strani uporabnika. V kolikor uporabnik želi menjavo termina in o tem predhodno obvesti izvajalko, se dogovorita za nov termin. V kolikor je termin plačan, uporabnik pa se ga brez prehodne najave ne udeleži, se termin smatra kot koriščen in se denarja ne vrača.

Darilni bon mora biti koriščen znotraj časa njegove veljavnosti (4 mesece). Po preteku tega časa se bona ne da naknadno unovčiti. V kolikor se prejemnik darilnega bona prijavi na termin za srečanje in se ga brez predhodne najave ne udeleži, se bon smatra kot koriščen. V kolikor želi menjavo termina za koriščenje bona, se o tem dogovori z izvajalko storitev znotraj časa veljavnosti bona.

Izvajalka storitev si pridržuje pravico, da dogovorjeni termin zaradi osebnih ali drugih razlogov kadarkoli prestavi. O tem predčasno obvesti uporabnika storitve.

Izvajalka storitev opozarja, da stranka na izbrano storitev prihaja na lastno odgovornost. Srečanje ni medicinsko svetovanje, nadomestilo psihoterapije ali druge podporne storitve. Je samostojna storitev, ki jo stranka izbere zavestno in se je udeleži na lastno odgovornost.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Varstvo podatkov je urejeno  v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, t.i. “GDPR”) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Uporabnik z uporabo spletne strani in/ali prijavo na e-novice soglaša s spodnjo opredelitvijo zbiranja osebnih podatkov.

Ob rezervaciji termina in prijavi na novice uporabnik prostovoljno posreduje svoje ime in priimek, naslov elektronske pošte in telefonsko številko. Te podatke ustanovitelj spletne strani hrani in obdeluje.

Sistem za pošiljanje e-novic omogoča tudi obdelavo podatkov o dejanjih uporabnika, povezanih z e-novicami, ki prav tako veljajo za osebne podatke. Ustanovitelj lahko spremlja, kako pogosto uporabnik odpre sporočila, na katere povezave klikne ipd.
S prostovoljno prijavo na e-novice se smatra, da se uporabnik zaveda pogojev iz te politike zasebnosti in jih v celoti sprejme.

Osebne podatke, vezane na dogovorjen termin za srečanje, ustanovitelj hrani do konca izvedbe srečanja. Ostale podatke, ki so vezani na prejemanje obvestil in drugih gradiv pa do preklica oz. do takrat, dokler se izvaja dejavnost, za namen katere so bili podatki pridobljeni.

Posnetek srečanja, ki v dogovoru obeh strani nastane znotraj srečanja, ustanovitelj hrani 1 teden po srečanju. Nato posnetek izbriše.

Uporabnik se kadarkoli lahko odjavi od prejemanja e-novic s s poročilom na info@dezman.org. V tem primeru ustanovitelj neha obdelovati podatke uporabnika od trenutka odjave naprej.

V skladu z in v okvirjih člena 17 Uredbe GDPR ima uporabnik pravico zahtevati izbris vseh osebnih podatkov. Zahtevo za izbris posreduje na info@dezman.org in v zakonsko opredeljenem roku bo ustanovitelj podatke trajno izbrisal.

Spletno mesto uporablja tudi piškotke, ki jih obdeluje podjetje Google Analytics z namenom prikazovanja analize in statistike obiska spletne strani. Na podlagi teh podatkov posameznega uporabnika ni možno identificirati. Uporabnik se z obiskom spletne strani strinja z uporabo piškotkov v zgoraj opisane namene.